Deze module behandelt volgende onderwerpen:

  • Dependentietheorieën en praktische implicaties - Prof. H. Boudrez
    Met in het bijzonder:
    - Conditioneringsmodellen
    - Cognitieve en sociale leermodellen
    - Addictietheorie van Robert West

Duur: 1 uur 48'