Deze module behandelt volgend onderwerp:

  • Invloed van roken op de vrouwelijke en mannelijke fertiliteit - Dr. B. Geysenbergh, UZ Leuven
  • Risico’s van roken op de zwangere vrouw – Dr. M. Vandecasteele, UZ Leuven
  • Endocrinologische aspecten van roken en voeding – Dr. A. Verhaegen, UZA
  • Roken en voeding – Mevr. Ilse Mertens UZA

Duur: 2 uur 29'