Deze module behandelt volgende onderwerpen:

 • Rookstop en gedragsverandering - Prof. H. Boudrez
  Met in het bijzonder:
  - Centrale gedragsdeterminanten en hun beïnvloeding
  - Motivatie en zijn praktische implicaties
  - Meten van motivatie, zelfvertrouwen en fysieke dependentie
  - Gedragsveranderingstechnieken
  - Relapsepreventie
  - Het standaard behandelingsprogramma

Duur: 4 uur 22’