TABAKOLOGIE: ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR ARTSEN

 

Onderstaande modules kunnen u als arts 'in overgangsmaatregeling tabakologie' ondersteunen bij uw voorbereiding op de kennistoets. Hoewel deze modules vrijblijvend gevolgd kunnen worden, beschouwen we ze als een essentiële ondersteuning om te kunnen slagen voor de kennisproef én om kwaliteitsvolle rookstopbegeleidingen te kunnen voeren.

Elk van de modules bestaat uit één of meerdere video-opnames van de colleges tijdens de Opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding* georganiseerd door de VRGT. De video-opnames zijn dynamisch geïntegreerd in de presentaties van de lesgevers waardoor u de modules op uw eigen tempo en naargelang uw persoonlijke noden kunt doorlopen.

Nadat u de inloggegevens heeft ontvangen, blijven de modules 4 maanden beschikbaar.

*De Opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding (permanente vorming met getuigschrift) wordt jaarlijks georganiseerd door de VRGT in samenwerking met UAntwerpen, VUB, KUL en UGent. Door te slagen voor deze opleiding kan de gezondheidswerker geregistreerd worden in het kadaster voor tabakologen en werken binnen het Vlaamse terugbetalingssysteem.

 

© Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (vrgt-elo.be en alle onderliggende pagina’s) aantreft, berusten bij de VRGT. Iedere reproductie of aanpassing in welke vorm ook (o.a. scanning, herdrukken, gebruik op het internet) met de bedoeling het geproduceerde document te publiceren en/of te verspreiden, is enkel toegelaten mits machtiging van de VRGT.

Deze module behandelt volgend onderwerp:

 • Roken en gastro-intestinale aandoeningen – Prof. Dr. H. De Schepper, UA
 • Roken en respiratoire aandoeningen (inclusief NKO) - Prof. J. Van Meerbeeck, UA
 • Roken en cardiovasculaire aandoeningen - Prof. D. Schoors, VUB

Duur: 2 uur 30'

Deze module behandelt volgend onderwerp:

 • Invloed van roken op de vrouwelijke en mannelijke fertiliteit - Dr. B. Geysenbergh, UZ Leuven
 • Risico’s van roken op de zwangere vrouw – Dr. M. Vandecasteele, UZ Leuven
 • Endocrinologische aspecten van roken en voeding – Dr. A. Verhaegen, UZA
 • Roken en voeding – Mevr. Ilse Mertens UZA

Duur: 2 uur 29'

Deze module behandelt volgend onderwerp:

 • Toxicologie van tabaksrook: nicotine, additieven en andere bestanddelen van tabaksrook
  Biologische merkers van blootstelling - Prof. B. Nemery, KUL

Duur: 1 uur 33'

Deze module behandelt volgende onderwerpen:

 • Epidemiologie van tabaksgebruik in België. 
  Europese en Belgische wetgeving rond roken; verantwoordelijkheid van de tabaksindustrie in detabakspandemie - Prof. Dr. Guido Van Hal, UA
 • Medische aspecten van passief roken - Prof. Dr. K. Nackaerts, KUL
 • Effecten van roken van waterpijp, sigaren en e-sigaret, andere tabaksproducten - Prof. Dr. K. Nackaerts, KUL

Duur: 3 uur 12'

Deze module behandelt volgende onderwerpen:

 • Dependentietheorieën en praktische implicaties - Prof. H. Boudrez
  Met in het bijzonder:
  - Conditioneringsmodellen
  - Cognitieve en sociale leermodellen
  - Addictietheorie van Robert West

  Duur: 1 uur 48'

  Deze module behandelt volgende onderwerpen:

  • Rookstop en gedragsverandering - Prof. H. Boudrez
   Met in het bijzonder:
   - Centrale gedragsdeterminanten en hun beïnvloeding
   - Motivatie en zijn praktische implicaties
   - Meten van motivatie, zelfvertrouwen en fysieke dependentie
   - Gedragsveranderingstechnieken
   - Relapsepreventie
   - Het standaard behandelingsprogramma

  Duur: 4 uur 22’

  Deze module behandelt volgende onderwerpen:

  • Neurofysiologische aspecten van verslaving - Dr. Peuskens, UZ Leuven
  • Gecombineerde verslavingen (roken en alcohol – alcohol en cannabis) - Dr. Peuskens, UZ Leuven
  • Roken en psychiatrische aandoeningen - Dr. Peuskens, UZ Leuven

  Duur: 1 uur 43'

  Deze module behandelt volgend onderwerp:

  • Hoe rookstopbegeleiding medicamenteus ondersteunen – Farmacologische hulpmiddelen nu en in de toekomst – Dr. M. Meysman, UZ Brussel
  • Hoe rookstopbegeleiding medicamenteus toepassen – casussen – Dr. M. Meysman, UZ Brussel en Mevr. V. Lemaigre

  Duur: 3 uur 31'